Loader

Plasma System

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce

ESPI 18/2020 / EBI 36/2020: Piąte - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów niezdematerializowanych akcji Plasma System S.A. w restrukturyzacji z dnia 08.12.2020 roku.

ESPI 17/2020 / EBI 35/2020: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów niezdematerializowanych akcji Plasma System S.A. w restrukturyzacji z dnia 19.11.2020 roku.

ESPI 15/2020 / EBI 28/2020: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów niezdematerializowanych akcji Plasma System S.A. w restrukturyzacji z dnia 02.11.2020 roku.

ESPI 14/2020 / EBI 27/2020: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów niezdematerializowanych akcji Plasma System S.A. w restrukturyzacji z dnia 14.10.2020 roku.

ESPI 12/2020 / EBI 23/2020: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów niezdematerializowanych akcji Plasma System S.A. w restrukturyzacji z dnia 28.09.2020 roku.

Zarząd Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (dalej: Spółka, Emitent), w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798 ze  zm.), wzywa Akcjonariuszy Plasma System S.A. w restrukturyzacji posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii A, B i E do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

 Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Towarowej 14, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: 
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798 ze zm.)

Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.