Loader

Plasma System

Natrysk cieplny

Powłoki ochronne

Natrysk łukowy

Natrysk łukowy

Natrysk łukowy jest procesem w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny jarzący się pomiędzy dwoma drutami będącymi jednocześnie materiałem powłokowym. Materiał dodatkowy w wyniku jarzenia się łuku ulega stopieniu, a następnie przenoszony jest przez strumień sprężonego powietrza w kierunku elementu. Do materiałów najczęściej natryskiwanych metodą łukową należą:

 • stopy niklu,
 • stopy łożyskowe,
 • stopy na bazie żelaza,
 • stopy miedzi,
 • aluminium, cynk.

 

Powłoki ochronne

Natrysk plazmowy

Przy natrysku plazmowym źródłem ciepła jest łuk plazmowy jarzący się pomiędzy anodą a katodą wolframową będący strumieniem wysoko zjonizowanego gazu. Materiał w postaci proszku wprowadzany jest bezpośrednio w strumień gorącej plazmy, gdzie jest roztapiany, a strumień gazu obojętnego powoduje przenoszenie cząstek materiału w kierunku podłoża. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę zjonizowanego strumienia gazu proces ten nadaje się do nakładania powłok ceramicznych, trudnotopliwych warstw węglikowych, jak i pozostałych stopów natryskiwanych cieplnie.

Powłoki ochronne

Natrysk HVOF

Natrysk naddźwiękowy (High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying) prowadzony jest przy prędkościach cząstek Mach 1 – 3,5. Źródłem ciepła w procesie jest mieszanina tlenu oraz paliwa lotniczego spalana w komorze spalania pistoletu, a materiał dodatkowy w postaci proszku dostarczany jest bezpośrednio do dyszy znajdującej za komorą spalania, gdzie jest stapiany w strumieniu gazów wylotowych i przyspieszany do prędkości naddźwiękowych. Cząsteczki powłoki są „wbijane” w materiał podłoża. Powłoka nakładana w procesie HVOF charakteryzuje się minimalną porowatością, zwartą jednolitą strukturą, równomiernym rozkładem cząstek oraz wysoką przyczepnością do podłoża, często przekraczającą 80 MPa. Element natryskiwany nie ulega deformacjom w trakcie natrysku dzięki znacznie ograniczonemu oddziaływaniu ciepła. Do materiałów natryskiwanych naddźwiękowo należą:

 • materiały na bazie żelaza,
 • węgliki w osnowie kobaltu/chromu,
 • cermetale 

Powłoki ochronne

Natrysk płomieniowy

Proces natrysku płomieniowego prowadzony jest przez roztapianie materiału dodatkowego w płomieniu acetylenowo-tlenowym. Materiał dodatkowy może być podawany grawitacyjnie z zasobnika (w postaci proszku) lub z podajnika (w postaci drutu). Powłoki charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, niskim poziomem wtrąceń w powłoce oraz zwartą strukturą. Do najczęściej nakładanych płomieniowo powłok należą:

 • stopy na bazie niklu (typu self-fluxing),
 • stopy łożyskowe na bazie miedzi oraz cyny,
 • stopy na bazie żelaza,
 • materiały typu abradable oraz powłoki polimerowe.

Natryskiwanie płomieniowe poddźwiękowe występuje w dwóch postaciach:

 • Natryskiwanie na zimno - stosuje się do nakładania powłok, które ulegają zużyciu ściernemu, adhezyjnemu, erozyjnemu, korozji ciernej oraz erozji kawitacyjnej,
 • Natryskiwanie na ciepło – stosuje się do elementów, od których wymaga się wysokiej odporności na ścieranie, żaroodporności, odporności na korozję, erozję, udarności.

Zalety natrysku płomieniowego:

 • Wysoka jakość napoin przy minimalnym udziale materiału podłoża w napoinie
 • Możliwość napawania skomplikowanych kształtów nawet w miejscach trudnodostępnych
 • Możliwość napawania w różnych pozycjach
Kontakt

Twój kontakt

 • ul.Towarowa 14
 • 41-103 Siemianowice Śląskie
 • tel. +48 32 35 11 320
 • fax. +48 32 35 11 329
 • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.