Loader

Plasma System

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Troska o bezpieczeństwo pracowników własnych, naszych podwykonawców i innych osób przebywających na naszym terenie stanowi jeden z najważniejszych elementów misji Zarządu  Plasma System S.A.

Świadomi tego, że od naszych decyzji i postępowań zależy życie i zdrowie wielu ludzi, konsekwentnie wykorzystujemy uznane w kraju i na świecie profesjonalne praktyki zmierzające do doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym, w całym obszarze organizacyjnym Spółki, zgodnego ze standardem OHSAS 18001:2007 w zakresie:

Projektowanie i wykonywanie warstw wierzchnich metodami laserowymi, natryskiwania cieplnego i napawania oraz obróbka  powierzchni

zapewnia nam bezpieczeństwo działań, przy realizacji których spełniamy każdorazowo wymagania przepisów prawnych i innych mających zastosowanie, w tym również wymagania własne.

Systematyczne doskonalenie organizacji pracy oraz kompetencji personelu, przy pełnym wykorzystaniu naszego potencjału ludzkiego, technicznego i finansowego, traktujemy priorytetowo dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania urazom oraz chorobom zawodowym i innym sytuacjom niepożądanym, mogącym spowodować uszczerbek na zdrowiu pracowników lub innych osób przebywających pod naszą opieką lub mogących być narażonych na zagrożenia powstające w wyniku prowadzonych przez nas prac.

Deklarujemy realizację niniejszej Polityki poprzez osobiste wspieranie działań na rzecz zabezpieczania skuteczności jej realizacji, zapewniając planowane zasoby i doskonalenie kompetencji oraz kreując kulturę pracy nacechowaną świadomością oraz aktywnym zaangażowaniem pracowników w stosowne procesy decyzyjne i wykonawcze. Jednocześnie zobowiązujemy kadrę kierowniczą do zapewnienia dostępności do treści niniejszego dokumentu dla wszelkich stron zainteresowanych naszą działalnością, w tym pracowników, podwykonawców, gości odwiedzających Spółkę i innych osób  znajdujących się pod naszym nadzorem. 

Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.