Loader

Plasma System

Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
PLASMA MBO Sp. z o.o. 2.235.268 79,83% 79,83%
Pozostali akcjonariusze 564.732 20,17% 20,17 %
Łącznie 2.800.000 100% 100%

Akcjonariat

Animator rynku

Funkcję Animatora Rynku dla spółki Plasma SYSTEM S.A. pełni Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Copernicus
  • ul. Grójecka 5
  • 02-019 Warszawa
  • tel. +48 22 440 01 00
  • www.copernicus.pl
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.