Loader

Plasma System

Polityka jakości

Plasma SYSTEM koncentruje się na niszy “wyzwań technologicznych” w obszarze inżynierii powierzchni, których rozwiązanie  zapewnia Spółce oraz jej klientom uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dzięki istotnej poprawie pozycji konkurencyjnej poprzez:

 • zdecydowaną poprawę jakości i trwałości części maszyn i urządzeń
 • znaczne obniżenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu

Nasze zadania realizujemy poprzez:

 • stałą i przyjazną współpracę z Klientami
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników
 • działania zgodne z przepisami prawa
 • nadzór nad realizowanymi procesami
 • dbałość o przyjazne środowisko pracy
 • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001

Odpowiedzialność  za współrealizację niniejszej polityki  jest odpowiednio  rozłożona  na każdego pracownika  poprzez  przypisanie  zadań  i uprawnień oraz określenie i skuteczne zakomunikowanie właściwych kryteriów operacyjnych.

Traktując System Zarządzania Jakością jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz wsparcie i osobiste zaangażowanie w jego utrzymanie i doskonalenie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

Niniejsza polityka jakości:

 • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów jakościowych,
 • podlega przeglądom pod względem jej adekwatności i aktualności.
Kontakt

Twój kontakt

 • ul.Towarowa 14
 • 41-103 Siemianowice Śląskie
 • tel. +48 32 35 11 320
 • fax. +48 32 35 11 329
 • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.