Loader

Plasma System

Władze

ZARZĄD

Mariusz Jabłoński

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowego studium Zarządzania i Marketingu w Katowicach
Menedżer o ponad 30-letnim stażu pracy w branżach finansowej i przemysłowej z doświadczeniem w zakresie prowadzenia restrukturyzacji spółek kapitałowych. Drogę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym – w banku Handlowo-Kredytowym S.A. w Katowicach jako Główny Specjalista a następnie Dyrektor Biura Administracyjno-Prawnego (1991-1992) a następnie kontynuował w Gliwickim Banku Handlowym S.A. kolejno jako Główny Specjalista, a później – Dyrektor Oddziału w Świętochłowicach (1992-1997). W okresie 1997-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. a w latach 1998-1999  był Dyrektorem w Śląskim Towarzystwie Leasingowym S.A. w Katowicach. Następnie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych w Spółce Finansowej S.A. przy Hucie Katowice (1999-2000), Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego w Centrozap S.A. (2000-2004), Prezesa Zarządu spółki Energoaparatura S.A. (2004-2008), Wiceprezesa  Zarządu – Dyrektora ds. Finansów oraz Strategii i Rozwoju w Ideon S.A. w Katowicach (2008-2014), Prezesa Zarządu Ideon Real Estate sp. z o.o. w Katowicach (od 2012), Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Wonam S.A. w upadłości likwidacyjnej (2015-2016) oraz Wiceprezesa Zarządu Górpol Service S.A. w Katowicach (2016-2019). Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn sp. z o.o. w Olsztynie a od 2021 – Członka Zarządu Hydro-Naval sp. z o.o. w upadłości w Słupsku. Prezes Zarządu Plasma System S.A. od 22 listopada 2022 roku. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa S.A., PEC w Śremie S.A., CMS S.A. oraz Centrozap Finanse sp. z o.o. w likwidacji. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. oraz PRG Mysłowice S.A.
Czytaj więcej

RADA NADZORCZA

Zdzisław Małecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji planowanie i finansowanie gospodarki narodowej oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. od listopada 2022 roku. Menedżer o ponad 30-letnim stażu pracy w branżach przemysłowej i finansowej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako Ekonomista w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (1989-1990), a następnie jako Księgowy w P.P.H.ELTRO w Katowicach (1990). W latach 1991-1993 pracował w BANKU PEKAO BP kolejno na stanowiskach: Kasjer, Kontroler, Skarbnik, Kierownik Ekspozytury. Następnie był Dyrektorem ds. finansowo-handlowych w P.P.H.KARBON-2 (1994) i Analitykiem rynku finansowego i ubezpieczeń w KONZEPTION II (1994). W okresie 1995-2000 pracował w BANK PEKAO S.A. w Katowicach kolejno na stanowiskach: Naczelnik Wydziału Kasowo-Skarbowego, Zastępca Dyrektora ds. obsługi podmiotów gospodarczych oraz Dyrektor I Oddziału w Katowicach. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Usług Zewnętrznych w INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w Katowicach (2001). W Grupie Kapitałowej FASING S.A. w Katowicach był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Analiz (2000-2001) oraz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych (2001-2006), Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w KPPH FASING-CENTRUM sp. z o.o. w Katowicach (2003-2004) oraz Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w FASING-MOJ sp. z o.o./MOJ S.A. w Katowicach (2004-2005). W latach 2007-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego,  Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Piecexport–Piecbud S.A. w Dąbrowie Górniczej, w latach 2007-2019 był Prezesem Zarządu Piecexport–Piecbud sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, a w okresie od maja 2021r. do stycznia 2023r. - Prezesem Zarzadu BMT ENERGY sp. z o.o. w Bytomiu. Obecnie jest Dyrektorem Generalnym INTAR sp. z o.o. w Katowicach (od 2006) oraz Prezesem Zarządów Spółek: INWEST PA sp. z o.o. w Katowicach (od 2008) oraz V-EKO OFFSHORE sp. z o.o. w Katowicach (od 2022) oraz Likwidatorem New Tech Energy sp. z o.o. w Katowicach (wcześniej Prezes Zarządu - od 2021). Zasiadał także w wielu Radach Nadzorczych przedsiębiorstw branży handlowej i przemysłowej – m.in. KREPOL S.A. w Bielsku-Białej, INVESTIA S.A. w Katowicach, ENERGOPLUS sp. z o.o. w Zabrzu, PMUE S.A. w Katowicach, MAXFOR sp. z o.o. w Katowicach, RAPID-SERWIS sp. z o.o. w Katowicach, FWM OSOWIEC sp. z o.o. w Opolu, PIECBUD sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ZAKŁAD RAFINERYJNY JASŁO sp. z o.o. oraz EXCEED S.A. w Katowicach. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Zdzisław Małecki nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Kacper Boroń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. od  listopada 2022 roku. Wcześniej pełnił tę funkcję w okresie od października 2021 roku do lutego 2022 roku. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania, które zdobył m.in. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach kolejno na stanowiskach: Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego (1999-2009), w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach jako Dyrektor Pionu Organizacyjnego (2009-2014), Dyrektor Zarządzający w Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach (od 2014 roku), Prezes Zarządu ABEO Sp. z o.o. w Katowicach (2015-2020), Prezes Zarządu Synergia Finance Sp. z o.o. w Katowicach (w latach 2016-2019 i od lutego 2021), IPG Business Development sp. z o.o. w Katowicach (od 2021) oraz Plasma MBO sp. z o.o. w Katowicach (od 2021). Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. w Katowicach. Wcześniej zasiadał w Radach Nadzorczych: Śląskiego Holdingu Przemysłowego S.A. w Bytomiu (2016-2019), Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w Sosnowcu (2012-2013), Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach (2008-2011) oraz Plasma System S.A. w restrukturyzacji – Zastępca Przewodniczącego (2021-2022). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Kacper Boroń jest powiązany z  akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, gdyż od września 2021 pełni funkcję Prezesa Zarządu Plasma MBO sp. z o.o.
Czytaj więcej

Marek Wiktor

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły oficerskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu, wyceny nieruchomości, a także zarządzania ograniczeniami w produkcji. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych.
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. od maja 2023 roku. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu -  Dyrektora ds rozwoju w spółce FOSA Sp. z o.o. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds klientów kluczowych w Multi-tech sp. z o.o. W latach 2009 - 2014 był Prezesem Zarządu spółki Ecobat Orzeł Biały sp. z o.o., a w latach 2007 - 2009 Wiceprezesem - Dyrektorem do spraw operacyjnych w Lotos Park Technologiczny sp. z o.o. We wcześniejszych latach pełnił równiez funkcje Prezesa Zarządu w Śląskim Centrum Ochrony Pracy sp. z o.o. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w Budoserwis ZUH sp. z o.o. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Marek Wiktor nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Czytaj więcej

Dariusz Jeziorski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Podyplomowego Studium Bankowości Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. od listopada 2022 roku (poprzednio - od października 2021 roku do sierpnia 2022 roku). Posiada licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami. Biegły sądowy ds. inwestycji deweloperskich. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie m.in. zabezpieczenia spłaty kredytów i egzekucji należności z tytułu tych zabezpieczeń, zarządzania wierzytelnościami podwyższonego ryzyka, zarządzania ryzykiem dla MŚP w kredytach gospodarczych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, przewłaszczenia na zabezpieczenie – czyli jak skutecznie zabezpieczać długi oraz bankowości, zarządzania i komunikacji interpersonalnej. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania, które zdobył m.in. jako Prezes Zarządu GROMEX Restrukturyzacje sp. z o.o. w Katowicach (od 2022), Prezes Zarządu GROMEX Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. z o.o. w Katowicach (od 2016), Prezes Zarządu Synergia Finance Sp. z o.o. w Katowicach (2019-2021), Prawnik w kancelarii Pawełczyk i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska (od 2021), Prokurent/Doradca Zarządu w Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach (od 2016), Prezes Zarządu (od 2017), a następnie – Likwidator (od 2020) Spółki Primomedicus Sp. z o.o. w likwidacji w Katowicach, Dyrektor ds. Finansowych/Dyrektor Handlowy w Petralana S.A./Labore Sp. z o.o. w Bytomiu (2016), Pełnomocnik Zarządu/Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (2014-2015), Dyrektor Regionalny (Polska południowa) w Kematherm Polska Sp. z o.o. (2011-2014), PKO Bank Polski S.A. (1996-2011) jako Dyrektor Sprzedaży w Zespole Finansowania Nieruchomości  w Regionalnym Oddziale Detalicznym w Katowicach (2004-2011), Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży w Oddziale w Gliwicach (2001-2004), Dyrektor Oddziału w Wodzisławiu Śląskim 1999-2001), w Oddziale w Jastrzębiu-Zdroju jako Inspektor ds. Windykacji (1996-1998), Naczelnik Wydziału Restrukturyzacji Należności i Windykacji (1998-1999) oraz Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Instytucjonalnych (1999). Był Prokurentem w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „ECEBUD” Sp. z o.o. w Tychach (2019-2021). Zasiadał w radach nadzorczych: Photovoltaics Creative S.A. (2011-2015) w Mysłowicach, Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach (2011-2013) oraz był Przewodniczącym Rady Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku (2006-2007). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Dariusz Jeziorski jest Prezesem Zarządu Spółki GROMEX Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. z o.o. w Katowicach, która jest jedynym udziałowcem Plasma MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma System S.A.
Czytaj więcej

Michał Małucha

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent technikum o specjalności mechanik obróbki skrawaniem i operator maszyn CNC
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. od listopada 2022 roku. Posiada doświadczenie w zakresie relokacji, montażach i demontażach maszyn. Realizuje usługi w obszarze promocji marki i reklamy w internecie, obsługi social mediów i stron internetowych oraz prowadzenia sklepów internetowych m.in. dla Blachmix sp. z o.o. Udziałowiec spółek: BMT ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (od 2021 roku), BLACHMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (od 2021 roku) oraz HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. w upadłości (od 2021 roku). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Michał Małucha nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.