Loader

Plasma System

Władze

ZARZĄD

Krzysztof Janik

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
W Zarządzie Plasma System od października 2021 roku. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie. Dyplomowany Analityk zarządzania - studia podyplomowe organizowane przez „ORGMASZ”. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu: zarządzania, finansów, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i zamówień publicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, likwidatora przedsiębiorstwa państwowego oraz syndyka masy upadłościowej (wpis na Listę Sądu Okręgowego w Katowicach). Autor kilkunastu artykułów z zakresu: globalizacji, polityki gospodarczej, przemysłowej, społecznej, restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych, marketingu, etyki oraz ochrony środowiska. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Drogę zawodową rozpoczął w 1980 r. w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych przechodząc szczeble zawodowe od osoby dozoru niższego, średniego do osoby dozoru wyższego ruchu elektrycznego, od 1993 do 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kopalni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych "Łaziska" Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. W roku 2017 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Obsługi Wytwarzania w TAURON Serwis sp. z o.o. Od 2017 roku jest Menedżerem ds. Technicznych w Martech-Plus Marcin Mistarz S.J. Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Grupy CZH S.A. w Katowicach. W okresie od 07.2019 do 10.2021 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych: Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A w Gliwicach, FSE "TAMEL" S. A w Tarnowie, WIROMET S. A w Mikołowie, Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych „Łaziska” sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. w Gliwicach. Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Łaziskach Górnych, Sekretarzem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Bolesław Śmiały”, był Członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Klubu Sportowego „Polonia” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w KWK „Bolesław Śmiały” oraz Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mikołowie z ramienia Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
Czytaj więcej

RADA NADZORCZA

Krystian Kozakowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System od czerwca 2020 roku. Absolwent Wydziału Handlu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania strategicznego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Studium Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu w Heidelbergu. Menedżer o ponad 30-letnim stażu pracy w branży górniczej i hutniczej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych w KWK Rozbark (1983-1989), a następnie jako Szef Działu Analiz Ekonomicznych w KWK Bobrek (1990-1991). W latach 1991-1995 był Wiceprezydentem Miasta Bytomia ds. Ekonomicznych. Następnie zasiadał w zarządach Ośrodka Pomiaru Automatyki Górniczej w Bytomiu (Prezes Zarządu w okresie 1995-1996), Bytomskiego Holdingu Węglowego S.A. (Wiceprezes Zarządu w latach 1996-1999), Przedsiębiorstwa Przeróbki Mechanicznej Węgla BISKUPICE (Wiceprezes ds. Finansów w okresie 1999-2000), Huty Katowice S.A. (Wiceprezes ds. Finansów w latach 2001-2002) , Polskich Hut Stali S.A. (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający w okresie 2002-2004). Ekspert – Dyrektor Inwestycji Kapitałowych w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym w latach 2004-2005. Od 2005 roku w Zarządzie ZWW JULIAN Sp. z o.o. (do roku 2012 jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu, a następnie – Prezes Zarządu), w latach 2014-2016 Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zasiadał także w wielu Radach Nadzorczych m.in.: w Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A., Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o., Kompanii Węglowej S.A. oraz STALPROFIL S.A. Od 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego pod firmą PROFIT-INWEST. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krystian Kozakowski nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Kacper Boroń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Jeziorski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Czesław Filec

Członek Rady Nadzorczej

Edward Bywalec

Członek Rady Nadzorczej
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.