Loader

Plasma System

Władze

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

Marcin Mistarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku: Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu Zasilania wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe w zakresie Charakterystyki energetycznej i audytingu energetycznego budynków Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – posiada licencje w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu zarządzania strategicznego oraz zasobami ludzkimi. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w sektorze przemysłowym, które zdobył zarządzając od 1992 roku Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus”, które do roku 2001 funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Diana Krząkała Mistarz, Marcin Mistarz Spółka Cywilna a następnie zostało przekształcone w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna. Współzałożyciel Grupy MARTECH-PLUS skupiającej oprócz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, również: ENERGO-MECHANIK sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM sp. z o.o., Pierwszą  Fabrykę Lokomotyw w Polsce FABLOK S.A. w Chrzanowie oraz niemiecką firmę RAUMAG JANICH Systeme z siedzibą w Mainz. Jest również Wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółce MJB Investments Sp. z o.o. Rybnik oraz Wspólnikiem i Członkiem Rady Nadzorczej Energo Mechanik Sp. z o.o. Od 2017 roku jest Członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Marcin Mistarz jest Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Krzysztof Janik

Zastępca Przewodniczącego
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie. Dyplomowany Analityk zarządzania - studia podyplomowe organizowane przez „ORGMASZ”. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu: zarządzania, finansów, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i zamówień publicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, likwidatora przedsiębiorstwa państwowego oraz syndyka masy upadłościowej (wpis na Listę Sądu Okręgowego w Katowicach). Autor kilkunastu artykułów z zakresu: globalizacji, polityki gospodarczej, przemysłowej, społecznej, restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych, marketingu, etyki oraz ochrony środowiska. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Drogę zawodową rozpoczął w 1980 r. w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych przechodząc szczeble zawodowe od osoby dozoru niższego, średniego do osoby dozoru wyższego ruchu elektrycznego, od 1993 do 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kopalni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych "Łaziska" Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. W roku 2017 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Obsługi Wytwarzania w TAURON Serwis sp. z o.o. Od 2017 roku jest Menedżerem ds. Technicznych w Martech-Plus Marcin Mistarz S.J. Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Grupy CZH S.A. w Katowicach. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych: Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A w Gliwicach, FSE "TAMEL" S. A w Tarnowie, WIROMET S. A w Mikołowie, Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych „Łaziska” sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. w Gliwicach. Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Łaziskach Górnych, Sekretarzem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Bolesław Śmiały”, był Członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Klubu Sportowego „Polonia” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w KWK „Bolesław Śmiały” oraz Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mikołowie z ramienia Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krzysztof Janik jest zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Tomasz Szynol

Sekretarz Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz ekonomicznych problemów sektora elektroenergetycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponuje wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w obszarze hutnictwa i energetyki, które zdobył pracując w LS POLAND Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Rynku Energetycznego i Ciepłowniczego (od 2018), w HUCIE POKÓJ S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Produkcji (2017-2018), w Euroserwis II Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu (2017-2018), w WĘGLOKOKS S.A. (2015-2017) na stanowisku Dyrektora ds. Rynku Krajowego a następnie Dyrektora ds. Hutnictwa, w TAURON Polska Energia S.A. jako Szef Biura Planowania Zakupów Paliw w Departamencie Paliw (2012-2015), w TAURON Wytwarzanie S.A. (2001-2012) kolejno na stanowiskach Specjalisty, Głównego Specjalisty i Kierownika w obszarach związanych z zakupem paliw, analiz ekonomicznych i rozliczania energii oraz w Elektrowni Łaziska S.A. jako Specjalista ds. Analiz i Rozliczeń Paliw i Energii (1998-2000). Od lipca 2019 roku jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem CityOS Sp. z o.o. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Tomasz Szynol nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Bożena Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od lipca 2019 roku. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Filologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i informatyki oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1997 roku związana zawodowo z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” jako Pracownik biurowy w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” Diana Krząkała Mistarz, Marcin Mistarz Spółka Cywilna (do 2000 roku), następnie na stanowisku Księgowej, od 2007 roku – Zastępcy Głównego Księgowego, a od 2008  roku jako Wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pani Bożena Bienioszek jest Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Tomasz Kaczorowski

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu bankowymi strukturami sprzedażowymi, które zdobył m.in. na stanowisku: Kierownik Zespołu w HSBC Bank Polska S.A. (2003-2008), Dyrektora ds. Sprzedaży Pośredniej w Citi Banku Handlowym w Warszawie S.A. (2008-2009), Dyrektora Regionalnego w PKO BP Bankowym PTE S.A. (2010-2011), Dyrektora Makroregionu w PKO BP S.A. (2011-2013), Dyrektora ds. Klienta Korporacyjnego w Domu Maklerskim Ventus Asset Management S.A. (2014-2016) oraz Dyrektora Centrum Korporacyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. (2016-2018). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Tomasz Kaczorowski jest powiązany z  akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, gdyż od lipca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Plasma MBO sp. z o.o.
Czytaj więcej
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.